VỆ SINH BỂ NƯỚC NGẦM QUẾ VÕ hotline 0975860383

nguồn nước sạch rất quan trọng đối với con người, chính vì vậy vệ sinh bể nước ngầm là rất cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. tại khu vực quế võ bắc ninh vệ sinh công nghiệp vin bắc ninh chúng tôi thường xuyên được các công ty trong khu công nghiệp gọi vệ sinh bể nước ngầm định kỳ.

vệ sinh bể nước ngầm quế võ

hình ảnh: vệ sinh bể nước ngầm quế võ

quy trình vệ sinh bể nước ngầm tại quế võ 

1. hút toàn bộ nước trong bể đi để lại khoảng 20 cm nước

2. tiến hành vệ sinh thành tường bể bằng hóa chất clo

3, hut sạch nước và căn bẩn bằng máy hút nước

4. tráng lại nhiều lần để sạch hết chất tẩy bằng vòi phun áp lực

5. hút lại nước bẩn còn sót lại cho sạch sẽ.

hình ảnh vệ sinh bể nước ngầm quế võ đã xong

vệ sinh bể nước ngầm quế võ

của công ty TNHH o sung vina KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ 3